Over ons

D
e exotentuin van kwekerij Exoterra is gelegen in de Z-O hoek van Friesland, ook wel de "Friese Wouden" genaamd. De grondsoort bestaat voornamelijk uit betrekkelijk arme zandgrond. Eind '94 werd in een gedeelte van ons 1.5 ha. grote terrein een grote vijver gegraven. Voorjaar '95 werden de eerste bamboeplanten uitgeplant als aanzet voor de "jungletuin". Al gauw volgden een groot aantal andere exotische (combinatie)planten. In deze tuin wordt volop geëxperimenteerd met alle mogelijke en naar soms blijkt ook onmogelijke planten. Alle op de website genoemde planten staan in principe in de tuin uitgeplant. De tuin is voortdurend in ontwikkeling, wat betekent dat soms teleurstellingen, maar gelukkig vaker echt verrassende ontwikkelingen te zien zijn. Dit laatste is nu precies de reden, dat dit wat wij noemen "experimenteel tuinieren" zo oneindig veel boeiender en spannender maakt dan wat algemeen gangbaar is. Het uiteindelijke doel is het creëren van een zo natuurlijk mogelijke (ogenschijnlijk) ongestructureerde wildernis met een onhollandse sfeer, die opgeroepen wordt door het gebruik van exotische bomen, bamboes, gecombineerd met andere veelal onbekende planten en bloemen.
kwekerij kwekerij

Wanneer u geïnteresseerd bent in onze jungletuin, dan stellen wij een bezoek aan onze kwekerij en/of tuin altijd zeer op prijs!

***Alle schoolvakanties en de vakantiemaanden juli en augustus graag eerst een telefoontje vooraf.
***Vanwege de zeldzaamheid en de kwetsbaarheid van sommige planten, worden honden niet toegelaten in de tuin.

Jaap Hagens
 Jaap en Annelies Hagens


KWEKERIJ EXOTERRA
MEULEREED 2
8421 PP OLDEBERKOOP (Frl.)
TEL. 0516 451933
E-mail: info@exoterra.nlpin
Annelies Hagens